این فرم برای ثبت و آشنایی با ایده شما طراحی شده و داوری طرح و ایده شما نیز با بررسی همین فرم انجام خواهد شد. لذا با دقت به سوالات پاسخ داده و به اندازه کافی به شرح و توضیح ابعاد طرح خود بپردازید.

از همکاری و دقت نظر شما پیشاپیش سپاس گزاریم

اطلاعات هویتی خود را تکمیل نمایید

راهنمای تکمیل فرم

مکتوب کردن اطلاعات هویتی به صورت صحیح و کامل برای شرکت در رویداد الزامی است و افرادی که فرم ثبت نام را تکمیل کرده اند عضو باشگاه نواوری بنیاد احسان می شوند.

اطلاعات ایده را وارد نمایید

*
*
*
*

قرمت های قابل قبول تا حجم ۱۰ مگابایت (doc,pdf,docx,jpg,png,zip,rar,mp4,avi,mpeg,mp3,m4a)

راهنما اطلاعات ایده:
  • پر کردن کامل و دقیق این فرم بخشی از امتیاز شما برای شرکت در مسابقه را شامل می شود، بنابراین علاوه بر پر کردن سوال های الزامی که با علامت * مشخص شده اند به پرسش های دیگر هم پاسخ دهید تا از امتیاز بیشتری برخوردار شوید. طرح ها و ایده های مبهم از ادامه روند رویداد محروم می شوند‌.

  • به منظور ارائه بهتر طرح خود در قالب ویدئو، فایل صوتی و یا سند مکتوب مطالبی را در بخش مخصوص ارسال فایل، بارگزاری کنید.